Valikko

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöiden lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Stiina Rahkonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Susanna Peltonen, puheenjohtajana kirkkoneuvostossa toimiva kirkkoherra Teijo Peltola ja talouspäällikkö Jukka Girén, joka toimii neuvoston sihteerinä.

 

Jäsenet:

Yrjölä Katariina, varapuheenjohtaja

Kenttä Kauko

Mäkinen Antero

Mänki Eija

Pärssinen Simo

Rekola Sinikka

Saarinen Seija

Vainio Heikki

Ylitalo Anne

Henkilökohtainen varajäsen:

Hovila Sirpa

Kaunisto Jyri

Pura Veli-Matti

Simelius Katariina

Ranttila Margit

Erkkilä Leena

Rauhaniemi Santra

Vehmas Leena

Nissilä Minna