Valikko

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Tämän hetkinen valtuusto on valittu vuoden 2014 vaaleissa.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevista tärkeimmistä asioista, kuten toiminta- ja talousarvion ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rakennushankkeista.

Tammelan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 19 valtuutettua. Valtuuston puheenjohtajana toimii Maija-Stiina Rahkonen ja varapuheenjohtajana Susanna Peltonen.

 

Jäsenet:

Rahkonen Maija-Stiina, puheenjohtaja

Peltonen Susanna, varapuheenjohtaja

Erkkilä Leena

Hovila Sirpa

Kaunisto Jyri

Kenttä Kauko

Mäkinen Antero

Mänki Eija

Nissilä Minna

Pura Veli-Matti

Pärssinen Simo

Rauhaniemi Santra

Rekola Sinikka

Saarinen Seija

Simelius Katariina

Vainio Heikki

Vehmas Leena

Ylitalo Anne

Yrjölä Katariina