Seurakunta

Tammelan seurakunta on Tammelan rovastikunnan emäseurakunta Lounais-Hämeessä. Seurakunta kuuluu Tampereen hiippakuntaan. Tammelan rovastikuntaan kuuluvat myös Forssan, Humppilan, Jokioisten, ja Ypäjän seurakunnat. Tammelan seurakunta laskee ikänsä vuodesta 1423. Tammelan jyhkeä harmaakivikirkko on 1400–1500-lukujen taitteesta. Nykyiseen asunsa se on saanut 1700- ja 1800-lukujen uudistustöiden myötä.

Seurakunnassa on noin 5000 jäsentä. Työntekijöitä seurakunnassa on 13.

Seurakunnan yli päätösvalta on neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla valitulla kirkkovaltuustolla. Seurakunnan toimintaa ohjaa yhdessä kirkkoherran kanssa kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema kirkkoneuvosto, joka myös valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.