JEESUS TUTKITTAVANA

 

Ps. 69:2-5; Jes. 52:13-15

  1. 1:18-19; Joh. 18:28-40

Ennen kuin rikoksesta voidaan tuomita, pitää syytettyä kuulustella ja hänen toimiaan tutkia. Asioita pitää tuoda päivänvaloon ja kuulla todistajia. Oikeudenkäynnin tuomarin pitää olla lain tunteva ja puolueeton. Syytetylle pitää myös antaa mahdollisuus puolustautua ja rangaistuksen on oltava oikeudenmukainen. Rikosoikeudellinen oikeudenmukaisuus liittyy velvoittaviksi koettuihin yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin, joita täydentävät kohtuus ja armo.

Kun Jeesus vietiin tutkittavaksi ylipappien ja lainopettajien eteen, saiko hän osakseen oikeudenmukaista kohtelua? Saiko hän kokea kohtuutta ja armoa? Kun luet päivän evankeliumitekstin, joka on Johannekselta, 18. luku, jakeet 28-40, voit huomata, että ei saanut. Kohtelu oli pilkkaavaa, julmaa ja pahantahtoista. Ylipapit etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella voisivat tuomita kuolemaan. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa tuotiin kuultavaksi.

Ylipappi Kaifaksen talolta Jeesus vietiin varhain aamulla Pilatuksen palatsiin, jossa Pilatus yritti saada selville, mistä Jeesusta oikein syytettiin. ”Oletko sinä juutalaisten kuningas? Mitä sinä olet tehnyt?” ”Oletko sinä Jumalan Poika?” Kysymysten tulva oli valtava; Jeesus pysyi enimmäkseen vaiti. Mutta erääseen Pilatuksen kysymykseen hän vastasi: ” Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” Tämä sai Pilatuksen miettimään, mikä on totuus ja hän menikin ilmoittamaan Jeesuksen tuomitsemista vaativille juutalaisille, ettei voi havaita Jeesuksen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Kansanjoukon painostus oli kuitenkin kovaa, jolloin Pilatus päätti pestä kätensä tästä Jeesus Nasaretilaisen tapauksesta. Helpompi niin.

Pietari kielsi, Pilatus pesi kätensä, opetuslapset hylkäsivät, kansa huutaen vaati kuolemaa. Jeesusta pilkattiin, syljettiin, lyötiin, häväistiin ja hänestä annettiin vääriä todistuksia. Miten hirveää ja käsittämättömän epäoikeudenmukaista, ajattelemme, ja samalla tuomitsemme Jeesuksen aikalaisten käytöksen. Mutta osaammeko ja haluammeko me itse tänä päivänä nähdä lähimmäistemme kasvoilla kärsivän Kristuksen kasvot?

Jumala on läsnä yksinäisyydessä, heikkoudessa, kärsimyksessä. Salattu Jumala toimii eri tavalla kuin ihminen haluaisi tai odottaisi. Ristin teologia haastaa meidät ajattelemaan eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet tai mikä olisi helpointa. Kovissakin olosuhteissa, ja juuri siellä, Jumala on läsnä ja lähellä ihmistä.

Rukous

Rakas Vapahtaja,

varjele meitä,

ettemme Pilatuksen tavoin väistäisi vastuutamme.

Estä meitä tekemästä vääriä ratkaisuja,

jotka johtavat luopumaan sinusta.

Vahvista kaikkia, joita vainotaan uskon tähden

ja tuomitaan epäoikeudenmukaisesti.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Aamen

Teksti: diakoni Sari Tenhami

Rukous: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkokäsikirja I-II, Raamattutalo, Pieksämäki 2003, 220