Hyvä paimen

Tätä pyhäpäivää sanotaan Hyvän paimenen sunnuntaiksi. Päivän latinalainen nimi misericordia Domini (= Herran laupeus, uskollisuus) tulee päivän antifonin alusta (Ps. 33: 5).

Jeesus on hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. Ylimpänä paimenena hän lähettää opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta.

Herran uskollisuus täyttää maan. Herra on sanallaan luonut taivaat.

Ps. 33: 5-6

Psalmi:

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

1.Lukukappale Jer. 23: 1-4

”Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat!” sanoo Herra. Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille: ”Te olette hajottaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen ettekä ole pitäneet niistä huolta! Mutta minä kyllä pidän huolen teistä: minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. ”Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra.”

2.lukukappale 1. Piet. 5: 1-4

Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa – minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan

sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

Evankeliumi Joh. 21: 15-19

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.” Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: ”Seuraa minua.”

Jeesus huomaa jokaisen

Me saamme huomaamattamme toisilta ihmisiltä pieniä viestejä ja palautetta, jotka vaikuttavat meidän oloomme. Työpaikalla työkaveri sanoo välinpitämättömästi moi hyvän huomenen toivotukseesi. Kaupassa tuttu ihminen ei ole huomaavinaan sinua, vaan kiirehtii seuraavan hyllyn luokse. Koulun pihalla kukaan ei tule juttelemaan kanssasi. Tuollaiset kohtaamiset tai kohtaamatta jäämiset vaikuttavat ajatuksiimme, tunteisiimme ja koko kehoomme.

Meidän tunteemme ja käytöksemme peilautuvat toisiin: innostus ja hymy tarttuu ja tuo hyvän olon, tyly käytös, torjunta tai välinpitämättömyys puolestaan saavat sisimpämme hälytystilaan. Toisilta saatu palaute vaikuttaa meidän hyvinvointiimme. Eri kulttuurit kautta historian ovat käyttäneet heimosta karkottamista tai läheisistä eristämistä rangaistuskeinona. Yksi kiusaamisen laji on huomiotta jättäminen. Eristäminen ja huomiotta jättäminen ovat ihmiselle sekä fyysiseen että psyykkiseen terveydentilaan vaikuttavia hylkäämisen kokemuksia.

Jokainen meistä on joutunut tämän koronakriisin vuoksi kokemaan jonkin tasoista eristäytymistä. Kontaktit ihmisten välillä on karsittu minimiin ja varmasti moni kokee olonsa aika yksinäiseksi. Tämä on tietysti pakon sanelemaa eristämistä. Mutta me ihmiset teemme tätä toisillemme myös ihan normaaliarjessa eri tavoin. Emme tervehdi, emme huomioi toista, emme anna hyvää palautetta, vaikka se olisikin aiheellista, emme auta, vaikka näemme toisen avun tarpeen. Tämä on valitettavasti monen arkea työpaikoilla ja kouluissa. Moni joutuu päivittäin kokemaan, mitä on tulla ohitetuksi, mitä on olla näkymätön. Miten paljon sisäistä kipua se saakaan aikaan.

Jeesuksen toimintatapa oli aivan toinen. Hänellä ei ollut tarvetta hyljeksiä tai kiusata ketään. Hänellä oli niin vahva identiteetti ja itsetunto, ettei hänen tarvinnut pönkittää sitä toisten kustannuksella. Jeesuksen identiteetti ja itsetunto rakentuivat sille, että oli Jumalan rakas Poika. Jeesus saattoi olla kova lainoppineita ja fariseuksia kohtaan, mutta vain jotta nämä näkisivät oman tekopyhyytensä ja yrityksensä olla ylempänä muita. Jeesus pyrki kaikessa totuuteen, mutta tuo totuus piti aina mukanaan armon elementin.

Jeesus kohtasi ja kohtaa meidät syntiset ihmiset meidän omalta tasoltamme. Hän kyykistyy viereemme ja antaa anteeksi, kun joku toinen olisi jo valmis kivittämään meidät. Kun ammennamme erilaisista lähteistä sisältöä elämäämme, hän kysyy kaipaammeko janoomme elävää

vettä. Kun heitämme verkkojamme sinne tänne, hän näyttää meille oikean paikan. Hän näkee elämänhistoriamme ja sydämemme varjot ja haavat, mutta yhtä hän ei tee. Me ihmiset voimme hylätä ja ohittaa toisemme, mutta Jeesus ei hylkää, ei milloinkaan. Hän jos kuka tietää, mitä on olla häpäisty ja hylätty.

Katsoin joku aika sitten elokuvan afroamerikkalaisista naisista Nasan palveluksessa 60-luvulla Amerikassa. Tuo elokuva kertoi siitä näkymättömyyden ja eristämisen historiasta, mitä me ihmiset olemme harjoittaneet aina tavalla tai toisella. Tuo elokuva kertoi älykkäistä ja osaavista mustista naisista, jotka eristettiin erilleen muista työntekijöistä, ja joiden työpanosta ei haluttu nostaa esille heidän ihonvärinsä ja sukupuolensa vuoksi. He joutuivat taistelemaan sen eteen, että heidät huomioitiin ja että heitä arvostettiin.

Jeesukselle ihmisyydessä ei ole kysymys sukupuolesta, rodusta tai mistään muusta ominaisuudesta. Jeesukselle jokainen on yhtä tärkeä. Jeesus ei erottele lampaitansa. Ei vielä, ja kun sen aika tulee, silloin painavat meidän tekomme eivät ominaisuutemme. Hän antaa kaikille mahdollisuuden kuulla hänen kutsunsa. Hän jaksaa kutsua meitä yhä uudelleen, sillä hän haluaa pitää meistä huolta. Hän etsii meitä, kun olemme elämässämme joutuneet liian kauaksi hänestä, väärille teille. Hän haluaa pitää meidät lähellään ja yhdessä, yhtenä laumana.

Tuon tehtävän Jeesus antoi myös opetuslapsilleen. Hän antoi tehtävän ruokkia ja kaitsea lampaitaan. Hän antoi heille käskyn rakastaa toisiaan. Hän kysyy Pietariltakin kolmesti rakastaako tämä häntä. Hän itse antoi opetuslapsilleen esimerkin rakkaudesta, joka pitää huolta lähimmäisestä ja kohtaa heitä tasaveroisesti. Hän antoi esimerkin uhrautuvasta rakkaudesta. Vain rakkaus rakentaa ja ravitsee meitä ja vain rakastamalla rakennamme ja ravitsemme toisia. Tuo tehtävä on annettu meille kaikille. Meidän tehtävämme on pitää toinen toisemme turvassa ja hyvinvoivina tänä kriisiaikana, mutta myös tämän jälkeen joka päivä. Meidät on luotu elämään yhdessä ja vain yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan elää ja rakastaa.

Hyvä paimen kysyy: ”Rakastatko sinä minua?” Rakkaus nousee ylemmäksi kaikkea muuta. Rakkaus huomaa, tulee kohti, hoivaa ja huolehtii. Rakkaus etsii sinutkin.

Rukous

Me kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, Jeesuksesta Kristuksesta, hyvästä paimenesta, joka aina näkee koko laumansa eikä koskaan kadota silmistään yhtään ainoaa lammasta. Me rukoilemme sinua: Suo meidänkin kuulua hänelle, kun hän kutsuu meitä missä olemmekin, etsii meitä kun olemme eksyneet ja pelastaa meidät. Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Aamen.

Siunaus

Siunatkoon sinua Jumala, joka luo ja ylläpitää, joka rakastaa ja taistelee, joka uudistaa ja antaa elämän. Sulkekoon hän sinut lepoon ja turvaan. Innostakoon hän sinua rohkeuteen ja luomisvoimaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Jumalan siunauksen suojassa saat elää joka hetki rohkeasti ja iloiten

Anne Koivula Seurakuntapastori Tammela Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja

 

Lahjoita Pipliaseuran lukutaitotyöhön

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaitoiset naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre kasvaa. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on Pipliaseuran kärkihankkeita. Se ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Koulutamme 800 opettajaa, ja he opettavat 20 000 aikuista naista lukemaan.

Lahjoita puhelimella
10 € tekstiviesti PIPLIA numeroon 16499
10 € soita numeroon 0600 9 5127 (hinta 10,01 + pvm)
Mobile Pay: haluamasi summa lyhytnumeroon 92600

Lahjoita verkossa: piplia.fi/lahjoita

Pipliaseuran keräyslupa RA/2017/786 koko maa
(ÅLR 2019/4746 Ahvenanmaa) Lisää keräysluvasta piplia.fi/keraysluvat