Loppiainen 

Jeesus, maailman valo 

 

Loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden kansojen edustajia. Tämä osoittaa, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille. Loppiainen muistuttaa kirkon lähetystehtävästä. Joulun sanoma kuuluu kaikille. 

 

Uuden testamentin lukukappale: 1. Tim. 3: 16 

Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri: Hän ilmestyi ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta, enkelit saivat hänet nähdä, hänestä saarnattiin kansoille, häneen uskottiin maailmassa, hänet korotettiin kirkkauteen. 

 

Evankeliumi: Matt. 2: 1–12 

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” 

Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. ”Juudean Betlehemissä”, he vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: – Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia.”  

Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi, ”ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.”  

Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.  

Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. 

 

Loppiaisen yksi Raamatuntekstejä on Johanneksen evankeliumissa oleva Jeesuksen antaman lupaus: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (8:12). Loppiainen on erityisellä tavalla tämän valon pyhä keskellä talven pimeyttä. 

Loppiainen on lisäksi itämaan tietäjien ja ihmeellisen joulun tähden pyhä. Nykyaikaa leimaa helposti ajattelu, jonka mukaan tähti, tietäjät ja Jeesus-lapsikin olisivat vain jotain kaunista satua.  

Mutta aivan kuten Luukkaan jouluevankeliumin tuttu kertomus Jeesus-lapsineen, seimineen, paimenineen ja enkeleineen, niin myös tämä Matteuksen jouluevankeliumi Jeesus-lapsineen, tietäjineen ja tähtineen kuvataan osana tämän maailman historiaa. 

Luukkaan jouluevankeliumi ei ala saduista tutuilla sanoilla ”olipa kerran”, vaan vahvasti historiaan linkittyvällä toteamuksella: ”Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn…”.  

Niin myös tämä loppiaisen jouluevankeliumi Matteuksen mukaan ankkuroituu sekin aikaan ja paikkaan ja alkaa johdannolla: ”Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana…” Ja tämän jälkeen kerronta jatkuu: ”…Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ’Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme’” (Matt.2:1–2). 

Monet tähtitieteilijät ympäri maailman ovat olleet kiinnostuneita tästä tähdestä. Heille se ei ole ollut satua, vaan täysin mahdollinen historiallinen tähtitaivaan ilmiö ja tapahtuma. Nykyisin tiedetään, että tähtitaivas oli Jeesuksen syntymän aikoihin aktiivinen.  

Kun olemme Tammelassa ja siis aivan tässä Forssan naapurissa, joulun tähden kohdalla ei voi olla mainitsematta Forssan eläkkeellä olevaa kirkkoherraa, rovasti Risto Heikkilää, joka on tullut tunnetuksi myös tähtitieteilijänä. Eräs hänen erityisiä kiinnostuksensa kohteita on ollut juuri tämä joulun tähti. Heikkilä kirjoitti aiheesta jo 20 vuotta sitten kirjan, jossa hän asiantuntevasti yhdisti Raamatun kerrontaa, yleistä tunnettua historiaa Jeesuksen syntymän ajalta ja tähtitiedettä. 

Risto Heikkilä on todennut kirjassaan muun muassa: ”Tieteellisin perustein ei ainakaan voida väittää, että [tähti]ilmiö ei olisi ollut todellinen. Samalla kun tähti oli taivaalla näkynyt fysikaalinen ilmiö, se oli merkitykseltään yliluonnollinen. Tähden näkyminen merkitsi lopunaikojen hallitsijan, Jeesuksen Kristuksen syntymää.” (Heikkilä, Tähtitaivaan merkityksiä s. 214). 

Itäisten maiden taivaantarkkailijat olivat ensimmäisiä, jotka kiinnostuivat erikoisesta taivaalla näkyneestä ilmiöstä. Se viestitti heille, että maailmaan oli syntynyt merkittävä kuningas. Tähden viesti oli niin vahva, että se sai heidät lähtemään pitkälle ja vaivalloiselle matkalle kohti Palestiinaa ja sen pääkaupunkia Jerusalemia.  

Sieltä, pääkaupungistahan luonnollisesti, uutta kuningasta tulikin etsiä. 

Loppiaisen yksi Vanhan testamentin teksteistä on Jesajan kirjan luvusta 60. Siinä Jesaja profetoi vuosisatoja ennen Jeesuksen aikaa: ”Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa yllesi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi” (60:1–3). 

Tämän profetian voi nähdä toteutuneen niissä tapahtumissa, jotka loppiaisen evankeliumi meille välittää. Vieraan kansan edustajat, tietäjät ja heidän mukanaan seurannut ilmeisen suuri muu joukko saapuivat tähden opastamina ensin Jerusalemiin.  

Siellä tahtitaivaan ilmiö ei ollut ilmeisesti kiinnittänyt juuri kenenkään huomiota, mutta kaukaa tulleiden muukalaisten saapuminen vallanhimoisen kuningas Herodeksen hallintopalatsiin ja heidän kysymyksensä juuri syntyneen kuninkaan syntymäpaikkakunnasta sai aikaan kohua.  

Paikalle kutsuttiin aikansa etevimmät Raamatunselittäjät, jotka nopeasti osoittivat, että satoja vuosia aiemmin eläneen profeetta Miikan kirjassa oli tietäjien kysymykseen tämä vastaus: ”Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana” (5:1). 

Tästä huolimatta tietäjät eivät saaneet mukaansa Herodesta hoviväkineen eikä edes Raamatunopettajia tai muuta paikallista väkeä. Nyt kuitenkin tietäjillä oli oppaanaan tähden lisäksi Jumalan selkeä sana, profeetta Miikan ennustus. 

Tähti osoitti sen paikan, missä Jeesus oli. Risto Heikkilä kuvaa edelleen kirjassaan, kuinka tähtitaivaan ilmiö voi luoda ihmissilmälle vaikutelman, että tähti ikään kuin johdattaa ja opastaa, kulkee eteenpäin ja pysähtyy. Siihen perustuu myös päivän evankeliumin sana siitä, että ”kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen” (Matt.2:9b). 

Meille kerrotaan, että miehet valtasi suuri ilo heidän löytäessään Jeesuksen ja tämän äidin Marian. Tämä sai heidät osoittamaan suurta kunnioitusta Jeesukselle. Tietäjien kunnioitus ja heidän mukanaan tuomansa kalliit lahjat osoittivat, että he ymmärsivät kumartavansa jotain ihmistä suurempaa.  

Päivän Uuden testamentin tekstissä sanotaan, että ”me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri.” Kun Jeesus jäi vielä tässä vaiheessa ja myöhemminkin salaisuudeksi monille muille, hänen omankin kansansa jäsenille, niin näille itäisten maiden kaukaisille vieraille uskon pyhä salaisuus alkoi kirkastua heidän katselleessaan Jeesusta, Jumalan Poikaa, maailman Vapahtajaa. 

Tässä kohden myös tähden tehtävä päättyi. Se oli ollut valo, joka oli opastanut tietäjät yhdessä Jumalan sanan kanssa ihmiseksi syntyneen Jumalan luo. Nyt he olivat kohdanneet maailman ja elämänsä Valon. 

Tänään kysyn sinulta, saahan tämä ihmiseksi syntynyt Jumala, Jeesus Kristus, olla myös sinun elämäsi ja maailmasi Valona? Saahan hän paistaa täysin toisenlaista valoa, Pyhän Hengen valoa, sisimpääsi? Saako hän, aivan kuin paras lääkäri, varovasti ja lopulta hyvää tarkoittaen paljastaa syntisi ja tuoda ne hänen valoonsa?  

Ja saako hän lääkitä sinut sanansa lupauksilla jokapäiväisestä anteeksiantamuksestaan, armostaan ja avustaan sekä tahdostaan pelastaa sinut kerran tämän elämän jälkeen hänen taivaalliseen valtakuntaansa? 

Saahan hän valaista ja viitoittaa sinulle tien, joka ei ole helpoin eikä vailla murheita, kyyneleitäkään, mutta, joka silti on siunatuin ja turvallisin tie tämän maailman keskellä? 

Idän tietäjien lailla meitä kutsutaan sille paikalle, jossa voimme tunnustaa apostoli Johanneksen sanoin: ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalla Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh.1:14). 

 

** 

 

Rukous 

Jumala, Isämme ja Luojamme. Sinä sanoit jo aikojen alussa: ”Tulkoon valo.” Me kiitämme sinua kirkkaudesta, jonka voimme nähdä Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, ja pyydämme: Varjele meidät maailman pimeydeltä ja epäuskon sokeudelta. Anna Kristuksen evankeliumin säteillä elämäämme päivä päivältä kirkkaammin, kunnes näemme Vapahtajamme kasvoista kasvoihin. 

Siunaa koko Suomen kirkkoa ja omaa hiippakuntaamme sekä erityisesti piispaamme Matti Repoa. Anna hänelle viisautta ja voimaa. Ohjaa kaikkea kirkossamme tehtävää työtä, niin että sanasi kunnioitus säilyisi maassamme. Anna siunauksesi kirkkosi muillekin johtajille ja päättäjille, jotta heidän päätöksensä tukisivat sinun tahtosi mukaista toimintaa kirkossamme. 

Kaikkivaltias Jumala, rukoilemme että evankeliumin valo ulottuisi kaikkeen maailmaan. Siunaa kirkkomme ja Tammelan seurakunnan tukemaa lähetystyötä. Anna valtakuntasi kasvaa ja vahvistua. Pyydämme siunaustasi Tammelan seurakunnan nimikkoläheteille Sirpa Rissaselle Kyprokselle sekä Juhani Mäkilälle pakolaistyöhön. Siunaa myös nimikkokohteissamme tehtävää työtä: mielenterveystyötä Keski-Aasiassa, Caspari-keskuksen ja Immanuel-kirkon työtä Israelissa, Tamilinkielistä Toivoa naisille -työtä Intiassa sekä Pipliaseuran Raamattutyötä. Anna kaiken tämän toiminnan kantaa hyvää hedelmää pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Rukoilemme myös siunaustasi ja sinun pelastustekosi tuntemista omaisuuskansallesi Israelille. Pyydämme, että antaisit rauhan Lähi-itään. 

Me ylistämme sinua siitä, että meillä on nimessäsi turva. Auta meitä pysymään uskollisina sinulle ja toteuttamaan tahtoasi jokapäiväisessä elämässämme. Valaise tiemme niin, että pääsemme kerran luoksesi kirkkauden maahan, iankaikkiseen valtakuntaasi. Kiitos siitä, että sinä elät ja hallitset Poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. 

 

Aamen. 

 

--- 

 

Hyvää ja siunattua loppiaista ja alkanutta uutta vuotta 2021. 

 

Juha Koivulahti