Uutislistaukseen

Talouspäällikön virka avoinna

5.5.2022 16.28

Tammelan seurakunnassa on haettavana

Talouspäällikön virka

Toivomme uuden talouspäällikön ottavan viran vastaan 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Talouspäällikkö vastaa seurakunnan taloudesta, kiinteistöistä ja hautatoimesta sekä toimii kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksissa alansa asioiden valmistelijana, esittelijänä sekä kokouksien sihteerinä. Lisäksi talouspäällikkö toimii kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön esimiehenä sekä seurakunnan työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä, joka huolehtii virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen käymisestä.

Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, opisto- tai amk-tasoinen tutkinto. Viran hyvä hoitaminen edellyttää kokemusta talous-, hallinto- ja esimiestehtävistä. Lisäksi arvostamme henkilöstöhallinnon, viestinnän ja vuorovaikutuksen taitoja, kokemusta rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttamisesta sekä sijoitustoiminnasta. Katsomme eduksi kokemuksen seurakuntataloudesta ja -hallinnosta sekä kiinnostuksen kehittävään työotteeseen.

Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Valitun tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viranhoidossa on tarpeen oman auton käyttö.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Virka kuuluu kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkausryhmään J20. Uuden viranhaltijan kuukausipalkka on alkaen 3500 euroa, mutta se määritetään tarkemmin virkaan valitun työkokemus huomioon ottaen. Virassa sovelletaan virastotyöaikaa. Tehtävää voi hoitaa osittain myös etätyönä.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluihin Tammelassa torstaina 9.6. klo 16–21 välillä. Virantäytössä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Tammelan seurakunnan kirkkoneuvostolle ansioluetteloineen ja suosittelijoiden yhteystietoineen perjantai 27.5.2022 klo 15 mennessä sähköpostiosoitteeseen tammelan.seurakunta@evl.fi tai postitse osoitteella Tammelan seurakunta, Tammelantie 29, 31300 Tammela. Kuoreen merkintä ”talouspäällikkö”. Liitä hakemukseesi mukaan tieto siitä, suostutko mahdolliseen soveltuvuusarviointiin.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Juha Koivulahti, puh. 040 804 9534 tai juha.koivulahti@evl.fi.