Uutislistaukseen

ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASLISTOJEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA JA ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASLISTOJEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA JA ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022 Tammelan seurakuntatoimiston neuvotteluhuoneessa, osoite Tammelantie 29, joka päivä klo 9.00-18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tammelan seurakuntatoimisto on avoinna ma-to kello 9.00-13.00 ja lisäksi pe 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 040 804 9550. Tammelan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 31.10-12.11.2022 osoite Tammelantie 29.

Tammelan seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.-20.11.2022 seurakunnan ilmoitustaululla, osoite Tammelantie 29. Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavan seurakuntatoimistosta, avoinna ma-to kello 9.00-13.00.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta: https://www.tammelanseurakunta.fi/ ja vaalien verkkosivuilta www.seurakuntavaalit.fi.

Tammelassa 3.10.2022

Tammelan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Martti Pura

26.10.2022 10.59