Tammelan seurakunta – Juuri sinulle!

Tammelan seurakunta on juureva lounaishämäläinen seurakunta, jonka historia ulottuu ainakin 600 vuoden taakse. Kuten kaikkien vuosisatojen aikana, tänäänkin Tammelan seurakunnassa pyritään siihen, mikä on linjattu perustehtäväksemme: ”Tammelan seurakunta välittää sanomaa pelastajasta Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsuu ihmisiä elämään yhteydessä Jumalan kanssa sekä saamaan tästä voimaa omaan elämäänsä ja lähimmäisen rakastamiseen” (Tammelan seurakunnan strategia 2022–2024).

Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena on Suomen toiseksi pisimmällä käytävällä varustettu kirkkomme, mutta viemme toimintaamme myös monille Tammelan kylätaloille sekä pitäjän kauniiseen luontoon. Julistustyötämme on erilainen hengellinen toiminta mm. monipuolisesti musiikkia hyödyntäen.

Kristillistä kasvatusta toteutamme päivä-, perhe- ja varhaisnuorten kerhoin sekä pitämällä vuosittain 3–4 rippikoulua. Kirkollinen palvelutyö nojaa kristilliseen lähimmäisenrakkauteen, jota varten seurakunnassamme tehdään kanssaihmisten hengellisen, henkisen ja akuuttiin aineellisen avun antamiseen perustuvaa diakoniatyötä.

Olemme osa maailmanlaajaa lähetettyä kirkkoa. Seurakunnan ja valtakunnan rajat ylittävään auttamistyöhön osallistumme harjoittamalla kansainvälistä diakoniaa. Lähetystyön vastuuta kannamme toteuttamalla Matt. 28:19–20 mukaista lähetyskäskyä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Näkymme on, että Tammelan seurakunta olisi sellainen juuri, josta eri-ikäiset ihmiset saavat elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta ja haluavat välittää tätä kaikkea eteenpäin. Tähän yhteyteen toivotamme sinutkin tervetulleeksi!

Juha Koivulahti

kirkkoherra