Seurakunnassa tapahtuu

  1. paastonajan sunnuntai, 29.3, kärsimyksen sunnuntai. Yle TV 1 lähettää televisiojumalanpalveluksen klo 10. Myös Yle radiosta voi kuunnella jumalanpalveluksen samaan aikaan. Jumalanpalvelus löytyy lisäksi Yle Areena palvelusta.

Seurakunta julkaisee kotisivuillaan ja Facebookissa sunnuntain kirkkovuosiaiheisen saarnan ja rukouksen, jonka tekee Timo Leinonen.

Kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten sunnuntaina klo 11-13, paikalla pastori Anne Koivula.

 

 

 

Tervetuloa
Tammelan seurakuntaan!

Terve!

Hieno tehtäväni on toimia Tammelan seurakunnan pappina ja kirkkoherrana sekä tästä tehtävästä käsin toivottaa sinut näiden sivujen myötä tutustumaan Tammelan hyvin perinteikkään mutta samalla tässä ajassa elävän ja aktiivisen seurakunnan elämään ja toimintaan. Toivon, että näiltä sivuilta löytäisit myös jotain sellaista, joka innostaisi sinua mukaan hengelliseen yhteisöömme ja seurakuntaelämäämme.

Tammelan seurakunta laskee ikänsä vuodesta 1423, joten lähivuosina juhlimme 600 taakse jäänyttä vuotta. Se on huikean pitkä aika ja tarkoittaa pitkää ketjua kristillisiä sukupolvia. On sykähdyttävää liittyä tällaiseen jatkumoon, joten rohkaisen sinuakin lenkiksi tähän ketjuun. Sukupolvien ketjun voit aistia arkkienkeli Mikaelille omistetussa kirkossamme, jonka vanhin osa on rakennettu vielä roomalaiskatolisella ajalla 1500-luvun alussa. Kirkon laajennus tehtiin 1781–85, jonka myötä siitä tuli käytävältään Suomen toiseksi pisin kirkko.

Tarvittaessa pitkän kirkkomme kivetkin julistavat Jumalan sanaa. Tänään ne puhuvat siitä, että täällä Tammelassa on ollut ja on yhä edelleen paljon Jumalan kansaa – ja sinullakin on paikka tässä Jumalan perheväessä.

Parhainta eli Jumalan siunausta toivottaen,
Juha Koivulahti
kirkkoherra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Marian ilmestyspäivän tekstit ja saarna 22.3.2020

Saarna poikkeusoloaikana 22.03.2020, Juha Koivulahti

Marian ilmestyspäivä
Raamatun tekstit: Ps. 113:1–8; 1.Moos. 3:8–15; Gal. 4:3–7; Luuk. 1:39–45
Liturginen väri: valkoinen
Kuusi kynttilää

Herran palvelijatar

Tämän pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä. Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus. Monien Vanhan testamentin henkilöiden tavoin Maria asettuu kokonaan Jumalan käytettäväksi. Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niinkuin sanoit.”
Vanhastaan kirkko on viettänyt myös Marian käyntipäivää (2.7.). Silloin on muisteltu Marian vierailua Johannes Kastajan äidin Elisabetin luona (Luuk. 1:36-55). Tämä muistopäivä poistui kalenteristamme v. 1772. Mainittu evankeliumi on otettu Marian ilmestyspäivän 2. ja 3. vuosikerran evankeliumiteksteiksi.

Ensimmäinen lukukappale: 1. Moos. 3: 8-15

Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan.
Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: ”Missä sinä olet?” Mies vastasi:
”Minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen
alasti, ja siksi piilouduin.” Herra Jumala kysyi: ”Kuka sinulle kertoi,
että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?” Mies vastasi: ”Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi,
antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin.” Silloin Herra Jumala
sanoi naiselle: ”Mitä oletkaan tehnyt!” Nainen vastasi: ”Käärme minut
petti, ja minä söin.”
Herra Jumala sanoi käärmeelle:
– Koska tämän teit, olet kirottu.
Toisin kuin muut eläimet,
karja ja pedot,
sinun on madeltava vatsallasi
ja syötävä maan tomua
niin kauan kuin elät.
Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille
ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:
ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi,
ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.

Toinen lukukappale: Gal. 4: 3-7

Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät
vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa
Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!” Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi.
Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Evankeliumi: Luuk. 1: 39-45

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean
vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi
hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla
äänellä ja sanoi: ”Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti
tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini,
lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!”

*
Eräällä työkaverillani vuosien takaa oli usein tapana sanoa vaikeuksien,
murheiden ja vaikeiden aikojen alla, että ”kuitenkin kristityn parhaat päivät ovat vielä edessäpäin”.
Näinä päivinä moni on huolestunut ja peloissaan edessä olevien päivien,
viikkojen, kuukausienkin vuoksi. Yhtäkkiä jokapäiväiset uutisemme ovat
täynnä yhtä ja samaa virusepidemiaa sekä sen aiheuttamaa ahdistusta, epätietoisuutta ja vaikutusta kaikille elämämme alueille. Moni meistä haluaisi
lapsen lailla tukeutua johonkin, jonka sanoihin paremmasta huomisesta
voisi luottaa. Olemme kuin lapsia, jotka tukeutuvat isäänsä ja äitiinsä.
Näinä päivinä tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö on saanut jossain
määrin tällaisen luotettavan vanhemman ja ”isän” roolin. Kieltämättä hänen olemuksestaan ja sanoistaan paistaa ja kuultaa läpi elämänkokemus,
jota ovat varmasti muokanneet erityisellä tavalla hänen läpikäymänsä vastoinkäymiset, mutta myös niistä selviytyminen. Jos tämä presidenttimme
sanoo, että ”kyllä me tästä selviämme”, se rohkaisee monia meistä nostamaan katseemme ja luottamaan siihen, että elämä voittaa.
Kristittyinä uskomme ja luotamme siihen, että elämä todellakin voittaa.
Mutta luotamme tähän siitä syystä, että tämän voiton takana on itse elämän
Antaja, Iankaikkinen Jumala. Hän sallii yksityisen ihmisen elämään, mutta
myös kokonaisille kansakunnille murheita ja vaikeita aikoja. Jumalan
avulla, hänen sanansa lupauksiin nojautuen voimme nostaa päämme ja
luottaa siihen, että kyllä tästä selvitään.
**
Edellä olevassa Marian ilmestyspäivän evankeliumissa on tärkeä viesti ja
rohkaisu myös meille tämän ajan ihmisille. Ensinnäkin evankeliumi muistuttaa siitä, että Jumala ei ole kaukana tästä maailmasta tai yhdestäkään
meistä. Marian erityisyys on yksinomaan siinä, että hän sai Jumalalta armon synnyttää Jumalan Pojan, Jeesuksen, tähän maailmaan. Jeesuksessa
Kristuksessa kaiken Luoja ja elämän Antaja tuli siis täydellisesti osalliseksi kaikkea sitä, mitä me tässä maailmassa ihmisinä kohtaamme, mutta
ilman syntiä.
Kun me huudamme Jumalaa päivän Uuden testamentin lukukappaleen sanoin: ”Abba! Isä!” (Gal.4:6b), hän kuulee meitä ja tietää, millaisen maailman keskeltä me häntä kutsumme. Tärkeää on, että kaikessa huudamme,
siis rukoilemme häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä silloin me osoitamme, että uskomme hänen apuunsa ja luotamme asiamme hänen hyvään
hoitoonsa.
***
Päivän Psalmissa psalmirukoilija ylistää Herraa toteamalla: ”Hän nostaa
köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta ja asettaa hänet ylhäisten
joukkoon…” (Ps. 113:8).
Psalminkohta muistuttaa siitä, että ahdistuksiin ja murheisiin voi kätkeytyä
myös siunaus. Se on sitä silloin, kun köyhäksi ja kurjaksi itsensä kokeva
ihminen saa kohdata sen Herran ja Jumalan, josta Marian ilmestyspäivän
sananpaikat kertovat. Tällaiseen ihmiseen Jumala voi tarttua anteeksiannollaan ja avullaan. Omavoimaista ihmistä Herra ei voi auttaa, mutta häneen turvautuvaa sen sijaan kaikella armollaan ja hänen voimallaan.
Tässä on siis meidän osaksemme tuleva armo, josta Neitsyt Mariakin on
kaunis kuva. Tämän armon osallisuudessa voimme sanoa, kuten entinen
työkaverini: ”Kuitenkin kristityn parhaat päivät ovat vielä edessäpäin”.
Elämä uskossa Kristukseen on jo tässä elämässä, sen murheidenkin keskellä, elämistä parhaissa päivissä. Mutta varsinaisesti parhaat päivämme
koittavat tämän elämän jälkeen meille lahjoitettavassa Jumalan valtakunnassa ja iankaikkisessa elämässä siellä.
Tämän uskon kantamana voimme varmasti myös sanoa: ”Kyllä me tästä
selviämme!”

Rukoilemme:
Jumala, taivaallinen Isämme, me emme ole itsemme omat, me kuulumme
sinulle. Valmista meidät tekemään Marian tavoin, mitä sinä tahdot, kohtasipa meitä ilo tai suru, olimmepa terveitä tai sairaita. Auta luottamaan siihen, että kaikki kääntyy sinuun luottaen hyväksi. Jätämme haltuusi ajallisen elämämme, kuoleman hetken ja ikuisuutemme. Kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

Koronatiedote 17.3.

Arvoisat tammelalaiset!
Koronavirusepidemian vuoksi seurakunta noudattaa poikkeustilasäännöksiä. Tämä vaikuttaa kaikkeen seurakunnan toimintaan. Kokoava toiminta on toistaiseksi peruttu kokonaan.
Seurakuntaelämä pidetään kuitenkin seuraavin toimenpitein yllä:

Jumalanpalvelukset lähetetään seurakunnan facebook-sivujen kautta live-lähetyksenä (löytyvät kohdasta ”videot”), mutta niitä varten ei kokoonnuta kirkoon. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on auki kaksi tuntia omaa hiljentymistä ja rukousta varten. Tänä aikana kirkossa on myös pappi paikalla keskustelua ja sielunhoitoa varten.

Sunnuntaina 22.3. Marian Ilmestyspäivänä kolehti kerätään Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen Senegalissa, Herättäjäyhdistyksen kautta. Kolehdin voidaan maksaa seurakunnan kolehdit -tilille FI30 5025 1640 0188 81, viestillä ”Herättäjäyhdistys”, 22.3 – 24.3 välisenä aikana.

Hautaansiunaamiset hoidetaan siten, että siunauksessa saa olla paikalla maksimissaan 10 henkilöä. Näitä suositellaan myös pidettäväksi haudalla. Muistotilaisuuksia ei järjestetä, vaan ne siirretään pidettäviksi myöhemmin.

Kasteet (max 10 henkilöä) suositellaan pidettäväksi ensi sijassa kirkossa.

Seurakuntatoimisto on auki normaalisti toistaiseksi, ma-to 9-13. Voitte ottaa yhteyttä myös puhelimitse numeroon 040 8049550.

Tammelan seurakunnan diakoniatoimistosta on mahdollista saada apua kauppa- ja apteekkiasioiden hoitamiseen. Tätä apua järjestetään ensisijaisesti kotikaranteenissa oleville ja riskiryhmiin kuuluville.
EU-ruokaa on myös edelleen saatavilla.
Tarvittaessa, ota yhteyttä joko soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Keskustelua ja sielunhoitoa varten papit ja diakoni ovat tavoitettavissa:
Juha Koivulahti 040 804 9534
Timo Leinonen 050 362 0895
Sari Tenhami 040 804 9533
Voit soittaa myös Palvelevaan Puhelimeen: 0400 22 11 80. Keskusteluapua luottamuksella, sinua kuunnellen, älä jää yksin.
Koronaepidemian vuoksi perutut tilaisuudet pyritään järjestämään uudelleen myöhempänä ajankohtana.

”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ’Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani, sinuun minä turvaan.'” (Ps.91:1-2).

Kukin meistä voi uskoa itsensä ja läheisensä näinäkin aikoina tämän Psalmin sanojen suojaan ja varaan. Nyt on hyvä säilyttää terve harkinta, luottamus Jumalan antamaan tulevaisuuteen ja pysyä rauhallisena. Ihmisinä teemme sen, minkä osaamme ja voimme. Kaiken muun annamme Ikiaikaisen Jumalan käsiin ja Jeesuksen Kristuksen haltuun. Hän muistuttaa meitä: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt.28:20).

Koronatiedote 12.3. TÄRKEÄ!

Kirkon tämänhetkiset toimet koronavirustilanteessa

Kirkkohallitus suosittaa seurakunnille, että ne toistaiseksi luopuvat kaikista sellaisista kokoontumisista, jotka eivät kuulu lakisääteisten tehtävien hoitoon. Seurakunnat toimittavat jumalanpalvelukset edelleen normaalisti, mutta seurakuntien jumalanpalveluselämään voi tulla tapauskohtaisia muutoksia.

Seurakunnissa pohditaan eri työalojen uusia toimintamalleja tässä virustilanteessa. Seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaistensa tavoitettavissa myös sähköisten kanavien kautta. Seurakuntien omille verkkosivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluista ja tapahtumista.

Seurakunnissa huolehditaan ihmisten ja tilojen hygieniasta. Kättelyä vältetään ja erityisen hyvästä käsihygieniasta huolehditaan muutoinkin. Myös mahdollisesti virusta välittävien pintojen ja esineiden käyttöön ja puhtauteen kiinnitetään erityishuomiota.

Seurakunnissa varaudutaan myös mahdollisten tartuntaepäilyjen ja sairastumisten aiheuttamiin äkillisiin ja pitkäaikaisiinkin työntekijöiden poissaoloihin. Tällä turvataan seurakunnan perustoimintojen jatkuminen.

Kirkkohallitus ja seurakunnat seuraavat aktiivisesti koronavirustilannetta.

Puhuminen auttaa huolissa

Mikäli koronavirus ja sen uutisointi aiheuttaa huolta, kannattaa olla yhteydessä seurakunnan työntekijöihin. Seurakunnat toimivat terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaan ja tekevät heidän kanssaan yhteistyötä.

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat kuuntelijaa huolissasi. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä.

Varautuminen Korona-virukseen

Korona-viruksen leviämisen estämiseksi käytämme seurakunnan tilaisuuksissa tiloistamme löytyvää desinfiointiainetta erityisesti ruokailujen yhteydessä emmekä kättele toisiamme. Tiedotamme myös erikseen, jos tilaisuuksia joudutaan perumaan.

Jumalanpalvelukset

SYYSKUU  (messut klo 10 kirkossa, ellei toisin mainita) 
8.9.   13. sunnuntai helluntaista, Marttojen kirkkopyhä 
15.9. 14. sunnuntai Helluntaista 
22.9. 15. sunnuntai Helluntaista, sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus Korteniemen perinnetilalla klo 13 
29.9. Mikkelinpäivä, Mikaelinmessu kirkossa klo 16 
 
LOKAKUU 
6.10.   17. sunnuntai helluntaista, Vanhusten kirkkopyhä ja vanhusten viikon juhlamessu klo 10. Rippikoulun aloitustapahtuma klo 16 
13.10. 18. sunnuntai helluntaista  
20.10. 19. sunnuntai Helluntaista, Eläkeliiton kirkkopyhä 
27.10. 20. sunnuntai Helluntaista. Karjalaisten kirkkopyhä
 
MARRASKUU 
2.11.  Pyhäinpäivän messu ja omaistenilta klo 16 
3.11.  21. sunnuntai helluntaista, Torron kappelin 50-vuotisjuhlamessu kappelilla klo 10 
10.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä, Mikaelinmessu klo 16 
17.11. Valvomisen sunnuntai  
24.11. Tuomiosunnuntai, messu kirkossa klo 10. Sari Tenhamin diakonianvirkaanvihkimysmessu Tampereen tuomiokirkossa 
 
JOULUKUU 
1.12.   1. Adventtisunnuntai 
6.12.   Itsenäisyyspäivä, sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10 
7.12.   Hiljaisuuden messu kirkossa klo 18 
8.12.   2. Adventtisunnuntai, Kirkko kylässä –messu Letkun pirtillä klo 13 
15.12. 3. Adventtisunnuntai. luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kirkkopyhä ja lounas. Kauneimmat joululaulut klo 18 
22.12. 4. adventtisunnuntai, perheiden joulukirkko klo 16 
24.12. Jouluaatto. Hartaus Torrolla klo 14, kirkossa klo 16 ja Jouluyön messu kirkossa klo 22 
25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus klo 7 
26.12. Tapaninpäivä. Kirkko kylässä -messu Valkeaniemen pirtillä klo 13
28.12. Viattomien lasten päivä, enkelikirkko klo 18 
29.12. 1. sunnuntai joulusta 
31.12. Uudenvuodenaatto, messu klo 19 

Askartelupiirin tuotteita myytävänä

Lähetyksen askartelupiirin tuotteita on myytävänä Lähetyssopessa Forssassa, Hämeentie 5. Tuotto menee oman seurakunnan lähetystyön hyväksi.

Soppi avoinna arkisin klo 10-14, alkaen ma 2.9.2019 ja joka kuukauden 1. arkilauantai klo 10-12.

Tervetuloa!

Muistio piispantarkastuksesta 1.-3.2.2019

Tammelan seurakunnan piispantarkastus oli noin vuoden kestävä prosessi. Tarkatusprosessi huipentui visitaatioviikonvaihteeseen 1.-3.2.2019.

Piispa Matti Repo aloitti perjantaipäivän 1.2. laudes –aamurukoushetkellä kirkossa. Piispa luki tekstin siitä, kuinka Jeesus menee ihmisten luo ja parantaa heidät. Tässä on esikuva seurakunnalle siitä, kuinka meidänkin on mentävä ihmisten luokse.

Aamurukouksen jälkeen piispa avustajineen ja työntekijät olivat aamupalalla kahvila Ruustinnassa. Aamupalan jälkeen tehtiin pikavisiitti 2-vuotiaiden päiväkerhoon. Lapsia hieman jännitti, mutta kun laulettiin laulu ”Jumalan kämmenellä” ja lapset esittivät laulun ”lumiukkomarssi”, jännitys haihtui. Lapsia on kerhoissa riittänyt hyvin ja toiminta on vireää.

Seuraavaksi lähdettiin vierailulle Intro-työpajaan. Vetäjät Tuula Mikkola ja Teemu Koivula kertoivat pajan toiminnasta. Työpaja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Toiminta on monipuolista, siihen kuuluu muun muassa huonekalujen kunnostamista ja entisöintiä, vaatteiden kierrätystä, muuttopalvelua, ylijäämäruoan jakoa ja muita projekteja, joista esimerkkinä seurakunnalle tehdyt kirkon lukupulpetit ja lasten leikkikenttää kiertävä puuaita. Paja tavoittaa lähes puolet Tammelan työttömistä. Toiminnan sosiaalinen ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevä aspekti on tärkeä. Sana ”intro” tarkoittaa johdantoa tai ”uutta alkua”. Piispa kehotti pohtimaan, voisiko seurakunta tehdä yhteistyötä pajan kanssa vielä enemmänkin.

Vierailun jälkeen hengähdettiin hetki ja tutustuttiin seurakuntatoimiston tiloihin. Sen jälkeen lähdettiin Riihivalkaman koululle, jossa nautittiin lounas. Lounaan jälkeen oli oppilaiden kyselytunti. Koululaisia kiinnosti muun muassa: Mikä on piispan työssä parasta? Saako piispa mennä naimisiin? Mikä on piispan lempiruoka? Onko piispan työ raskasta? Mikä puhelin piispalla on? Mistä piispa tietää kaiken? Näihin kysymyksiin piispa vastaili. Oppilaat pääsivät myös kokoamaan piispansauvan.

Kouluvierailun jälkeen oli vuorossa yritysvierailu Puutyöliike Pekka Väre Oy:lle. Siellä tutustuttiin tuotantolaitoksen toimintaan ja keskusteltiin päiväkahvilla yrityksen toiminnasta.

Yritysvierailun jälkeen kokoonnuttiin neuvotteluun kunnan johtavien virkamiesten kanssa Café Tammelaan. Kunnassa ajankohtaista on muun muassa kirjaston muutto kunnantalolle. Intro-työpajan toimintaa kehuttiin. Lisäksi ajankohtaista on ainakin uuden koulukeskuksen rakentamishanke. Tuli esille, että pieni maalaispaikkakunta ei voi rakentaa strategiaansa ottamatta huomioon väestön vähenemistä. Vaikka väkeä muuttaa muualle, kunnan toiminnan tavoitteena on tyytyväinen kuntalainen. Peruspalveluiden pitää toimia. Kunnan ja seurakunnan yhteistyö on ollut hyvää, esimerkkinä kunnan 150-vuotisjuhla Mikkelinpäivänä, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja juhla sekä Mikaelintapahtumat syksyisin. Lisäksi Tammelan kunnan ylpeydenaihe on jokavuotinen Hakkapeliittatapahtuma elokuun alussa. Tuli esille, että tyytyväisyyttä voi kokea uhkien ja haasteiden keskelläkin. Poismuuton lisäksi Forssan talousalueen haaste on alhainen syntyvyys. Voisiko seurakunnan tavoite olla tyytyväinen seurakuntalainen? Päivä päätettiin vesper –iltarukoushetkeen Martti Puran metsäkirkolla Portaassa.

Lauantai 2.2. aloitettiin aamurukouksella, jonka johti kappalainen Timo Leinonen. Airi Raitaranta ja Terhi Törmä johtivat aamupäivän työskentelyn, jossa olivat mukana työntekijät ja luottamushenkilöt. Iltapäivällä mukana olivat myös yhteistyötahojen, kuten kylätoimikuntien edustajat. Työskentelyissä tulivat esille termit muutoskyky, juurevuus, vuorovaikutus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Nämä ovat ominaisuuksia, joita Tammelan seurakunta tarvitsee tällä hetkellä. Tuli myös esille, että seurakunnan tärkein tavoite ei ole osallistujatilastojen kasvu, vaan se, että seurakunnassa on hyvä olla niin työntekijänä, vapaaehtoisen kuin seurakuntalaisenakin. Käytännöllisenä ehdotuksena tuli esille, että kesällä voisi olla enemmänkin toimintaa, kuten erilaisia kesätapahtumia kylillä. Tällöin toteutuisi paremmin strategian tavoite ”jäsentä lähelle”. Päivän työskentelyn päätteeksi hiljennyttiin iltarukoushetkeen Torron kappelissa.

Sunnuntai 3.2. aloitettiin piispanmessulla, jonka jälkeen jatkettiin kirkkokahveilla seurakuntakodilla. Kahvien jälkeen Terhi kertasi piispantarkastusprosessia. Esille tuli tammelalaisten ylpeys kotikunnastaan. Myös työntekijöinä saamme olla ylpeitä Tammelasta. On myös hyvä muistaa, että kunnan ja seurakunnan strategiassa on osittain yhteneviä tavoitteita. Myös Airi kehotti tammelalaisia olemaan rohkeasti ylpeitä omasta seurakunnastaan.

Lääninrovasti Esa Löytömäki piti katsauksen seurakuntaan sen historian näkökulmasta. Tammelan seurakunta on vanha, se on mainittu asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1423. Olot ja olosuhteet ovat muuttuneet, mutta kristinuskon vaikutus on ollut vahvaa ja on sitä edelleenkin. Esa toi myös esille Paavo Kortekankaan havainnon ”hämäläisestä kirkkokristillisyydestä”. Perusarvot koti, uskonto ja isänmaa ovat tärkeitä. Historia on vahvuus ja se velvoittaa. Tuli myös esille, että muutokset eivät ole vain nykypäivää, vaan niitä on ollut ennenkin.

Piispa Matti piti päätöspuheenvuoron. Hän kiitteli Tammelan seurakunnan hyvää yhteishenkeä sekä kylien omaleimaisuutta ja vireyttä. Me nykypäivän ihmiset niin työntekijöinä kuin seurakuntalaisinakin liitymme katkeamattomaan uskon historiaan. Jeesuksen esimerkki siitä, kuinka hän meni ihmisten luokse ja kohtasi heidät, on hyvänä mallina meillekin. Kutsutaan ihmisiä mukaan toimintaan ja mennään itse sinne, missä ihmiset ovat.

Leirit

1 – 2 lk. KESÄLEIRI 24. – 25.6. Kaitalammilla

Leiri alkaa keskiviikkona 24.6. klo 10.00 ja päättyy torstaina 25.6. klo 14.00.

Leirin hinta 10 €.

1-2 lk. kesäleirin ilmoittautuminen ajalla 3. – 17.5.2020

 

3 – 6 lk. KESÄLEIRI 29.6. – 2.7. Kaitalammilla

Leiri alkaa maanantaina 29.6. klo 10.00 ja päättyy torstaina 2.7. klo 14.00.

Leirin hinta 20 €.

3-6 lk. kesäleirin ilmoittautuminen ajalla 3. – 17.5.2020

 

 

1 – 2 lk. SYYSLEIRI 12. – 13.10. Eerikkilässä

Leiri alkaa maanantaina 12.10. klo 10.00 ja päättyy tiistaina 13.10. klo 14.00

 

3 – 6 lk. SYYSLEIRI 13. – 15.10. Eerikkilässä

Leiri alkaa tiistaina 13.10. klo 16.00 ja päättyy torstaina 15.10. klo 18.00.

 

Lapsityössä tapahtuu

PÄIVÄKERHOT (2-5 V) KOKOONTUVAT 1-2 KERTAA VIIKOSSA, TOIMINTA ON MAKSUTONTA.

Kysy mahdollisesti vapaita kerhopaikkoja Annemarilta.

Ilmoittautuminen ANNEMARI SIPILÄ  annemari.sipila@evl.fi     puh. 050-3833391

Perhekerho alle kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen Pappilassa keskiviikkoisin.
9.30-11.00 sekä 17.00-18.30.

 

TERVETULOA 

 

                           

 

 

Kaste
Konfirmaatio
Häät
Hautajaiset
evl.fi
evl.fi
Liity kirkkoon
Kirkon ulkomaanapu
Lastenkirkko