Hautojen hoito ja hinnat

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Omaiset voivat luovuttaa haudan hoidon seurakunnalle korvausta vastaan. Tätä varten seurakunnalla on hautainhoitorahasto.

Haudanhoitohinnat 1.1.2018

(Hoitoa ei saatavilla Torron hautausmaalle)

  • 10v / 1 hautapaikka 480 €+ rinnakkainen sija 153,60 €
  • 5v / 1 hautapaikka 240 €+ rinnakkainen sija 76,80 €
  • – sisältävät kukat ja kynttilät jouluna
  • Kesähoito / 1 hautapaikka 60 €+ rinnakkainen sija 19,20 €
  • Uurnahautausmaa 10 vuotta 270 € ja 5 vuotta 135 €
  • Kesähoito uurnahauta (koko hauta) 36 €

Kesähoito sisältää kesäbegoniat, kukkien istutuksen keväällä, kastelun, lannoituksen ja nyppimisen, tarvittaessa mullan vaihdot, sekä kukkien poistamisen haudalta syksyllä.