Helluntai 31.5.2020

Pyhän Hengen vuodattaminen

Raamatussa puhutaan siitä, että Jumala on kolmiyhteinen: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Siellä myös sanotaan että tämä kolme toimivat aina yhdessä. Tämä helluntaipäivä on omistettu erityisesti Pyhälle Hengelle. Ehkä tutuin helluntain teksti on apostolien tekojen kertomus siitä kuinka Pyhä Henki vuodatetaan. Pyhällä hengellä on erilaisia tehtäviä ja se myös antaa erilaisia armolahjoja.

Joh. 14: 15-21

Jeesus sanoi:
    ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.
    En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”

 ----------------------

Kaikissa yhteiskunnissa, meidän suomalaisessa yhteiskunnassakin, tarvitaan lakeja ja säädöksiä. Sinulle on varmaan tuttu ajatus, että on olemassa “lain henki” ja “lain kirjain”. Lain kirjain on kirjoitettu lakiteksti, joka on pyritty muotoilemaan niin että se olisi mahdollisimman yksitulkintainen ja tarkka, niin että sen perusteella voitaisiin tehdä oikeita päätöksiä ja oikeita tuomioita. Laeissa voi kuitenkin olla ja onkin “porsaanreikiä”. Ne ovat kohtia, joiden perusteella yksittäinen tapaus voitaisiin ajatella tai tuomita lain kokonaisajatuksen vastaisesti. Lain henki on ajatus, mitä lailla tahdotaan meille sanoa. Laki on kokonaisuus, ja kokonaisuudesta käsin sitä on myöskin tulkittava.

Raamatussa puhutaan myöskin hengestä ja kirjaimesta. Kirjoitettu Raamattu on “kirjain”. Erityisesti Raamatussa viitataan kirjaimella kymmen käskyn lakiin. Monet teistä tuntevat hyvin Raamatun. Lukiessanne Raamattua olette ehkä huomanneet, että siellä on monia ristiriitaisuuksia esimerkiksi vuosiluvuissa. Myös esimerkiksi evankeliumikertomukset ovat yksityiskohdiltaan monesti toisistaan poikkeavia. Nuo ristiriitaisuudet johtuvat todennäköisesti niistä kertoneiden ihmisten erilaisista mielikuvista noiden yksityiskohtien osalta, tai sitten siitä, että kukaan ei lopulta muistanut tapahtumia ihan tarkasti. Ne eivät tee tyhjäksi Raamatun kokonaisajatusta,  “Raamatun henkeä”. Luther mainitsi aikanaan, että Kristus on Raamatussa niin kuin lapsi on kapaloissa. Kristus on löydettävissä jo Vanhasta testamentista, muun muassa Messiasennustuksista. Koska Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin samaa Pyhää Henkeä tarvitaan myös sen selittämiseen. Pyhä Henki viittaa lopulta aina Kristukseen, Raamatun keskukseen.

Tämä Johanneksen evankeliumin kohta on osa Jeesuksen jäähyväispuhetta viimeisellä aterialla opetuslasten kanssa. Hän haluaa valmistaa oppilaitaan tuleviin tapahtumiin. Muistamme, että he eivät Jeesuksen puheesta paljoakaan ymmärtäneet. Nyt Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä. Pyhällä Hengellä on Raamatussa monia eri nimiä. Tässä Jeesus mainitsee niistä kaksi: puolustaja ja Totuuden henki. Sana “totuus” voi olla meille hieman pelottava sana. Raamatussa sanotaan, että Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. Totuutta etsivä ihminen joutuu pohtimaan: mikä on minun tilani Jumalan edessä? Olenko kestävällä pohjalla? Ovatko minun tekoni Jumalan tahdon mukaisia?

Yksi Pyhä Hengen tehtävä on, että se osoittaa meille, että me olemme syntisiä ihmisiä. Mutta Pyhän Hengen toiminnassa on toinenkin puoli. Luther puhui aikanaan Jumalan “kahdenlaisesta” toiminnasta. Hän sanoi, että Jumala tekee työtään sekä oikealla että vasemmalla kädellään. Jumalan vasen käsi osoittaa meille meidän syntimme ja samalla se osoittaa meille, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta kelvata Jumalalle oman turmeltuneen luontomme puolesta. Vasemmalla kädellään Jumala siis kurittaa ihmistä ja pakottaa häntä etsimään anteeksiantamusta. Luther itsekin aikanaan etsi, kauankin, kunnes lopulta myöskin löysi. Tätä löydöstään Luther kuvaili “astumisena sisälle paratiisin porteista”. Jumalan oikean käden työ on siis sitä, että Jumala haluaa ottaa ihmisen yhteyteensä. Hän ei halua ajaa ihmistä epätoivon valtaan vaan haluaa antaa anteeksi sellaiselle, joka tuntee Ja tunnustaa omat syntinsä. Tämän anteeksiantamuksen hän välittää meille Pyhän henkensä kautta. Tässä tulee esille Pyhän Hengen rooli puolustajana, mistä Jeesus päivän tekstissä puhuu.

Pyhä Henki kutsuu ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Pyhä Henki myös synnyttää uskoa ja uutta elämää siellä, missä saarnataan evankeliumia, iloista sanomaa syntien anteeksiantamuksesta. Siellä Pyhä Henki on läsnä ja siellä Kristus on itse henkensä kautta läsnä ja silloin, kun siellä on Pyhä Henki ja Kristus läsnä, silloin siellä on läsnä itse Jumala, koska nämä kaikki kolme toimivat aina yhdessä.

Kirkon ympäristössä, kirkon kiviaitaa pitkin kulkee Helluntaivaellus, jossa kerrotaan Jumalan pelastushistoriasta, lähtien luomisesta, Vanhan testamentin kautta Uuteen testamenttiin ja  lopulta Jeesuksen syntymään ja elämään. Tuossa vaelluksessa on Raamatun “punainen lanka” koottuna ja nähtävissä. Siinä kerrotaan, mitä Jumala Raamatussa haluaa meille loppujen lopuksi sanoa. Raamatussa on paljon opetusta oikeasta ja väärästä, lähimmäisen oikeasta kohtelemisesta sekä oikeista elämän valinnoista, mutta Raamatun perimmäinen ja pohjimmainen sanoma on se, että me olemme syntisiä ihmisiä ja tarvitsemme armoa, ja sen Jumalan myöskin meille antaa ja saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja veressä.

Luther selittää katekismuksessa kolmatta osaa, jossa siis puhutaan uskosta Pyhään Henkeen, seuraavasti: “Minä uskon etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa; niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa; jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi, herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Tämä on varmasti totta.” Tässä on Raamatun ajatus Jumalan pelastavasta toiminnasta ytimekkäästi ilmaistuna.

Jeesus mainitsee tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa vielä, että se, joka rakastaa Jumalaa noudattaa myöskin Jeesuksen antamia käskyjä. Meillä on Vanhassa testamentissa annettu kymmenen käskyn laki. Tämä laki tiivistyy niin sanotussa rakkauden kaksoiskäskyssä (Luuk 10: 27): “Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Evankelista Markus kertoo rikkaasta nuorukaisesta, joka tulee kysymään Jeesukselta, mitä hänen pitää tehdä saadakseen iankaikkisen elämän. Jeesus vastaa: (Mark 10: 21) Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.”

Pyhä Henki kutsuu meitä juuri Jeesuksen seuraamiseen. Vaikka Jeesus velvoittaa meitä seuraamaan itseään, pohjimmiltaan pelastuksen asiassa on kuitenkin kysymys siitä, että Jumala lahjoittaa meille kaiken tarvitsemamme. Pyhä Henki synnyttää yhteyden Jumalaan, mutta myös toisiin kristittyihin. Tästä yhteydestä Jeesus puhuu tekstissämme, kun hän sanoo, ettei jätä opetuslapsia orvoiksi, vaan tulee heidän luokseen.

Jumala myös johtaa tätä maailmaa sanallaan ja hengellään. Hän toteuttaa sen suunnitelman, jonka on aikojen alussa ihmisen varalle tehnyt. Jumala on tarkoittanut ihmisen iankaikkiseen elämään. Ilmestyskirjassa sanotaan lopunaikojen ennustusten jälkeen (Ilm 22: 17):  “Henki ja morsian sanovat: »Tule!» Joka tämän kuulee, sanokoon: »Tule!» Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä.”

 

Rukous

Rakas taivaallinen Isämme,

Kiitos Helluntain ihmeestä. Kiitos siitä, että annoit silloin näkyvän merkin sinun toiminnastasi. Synnytä ja vahvista meissä uskoa. Me olemme syntisiä, mutta sinä olet luvannut antaa anteeksi. Suo meidän viedä tätä iloista sanomaa maan ääriin asti. Kiitos myös siitä, että me saamme olla osallisia Pyhän Hengen lahjoista.

Kiitos alkavasta kesästä ja luonnon kauneudesta, joka todistaa sinun luomistyöstäsi. Siunaa koululaisia, jotka nyt aloittavat kesäloman. Ole lähellä niitä, joilla on yksinäisyyttä poikkeusolojen vuoksi. Muistamme myös sairastuneita ja niitä, joille poikkeusolot ovat tuoneet taloudellista epävarmuutta. Anna meille kaikille korvat kuulla lähimmäistemme hätä, ja anna meille auttavaista mieltä. Siunaa tämän kesän rippikoulut.

Sinuun me turvaamme. Aamen.

Timo Leinonen