Kynttilänpäivä 7.2.2021 

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily 

Kynttilänpäivän nimi juontuu keskiaikaisesta tavasta vihkiä kirkossa käytettävät kynttilät. Kynttilänpäivän otsikkona on “Kristus, Jumalan kirkkauden säteily”. Evankeliumin kirkas valo loisti Kristuksesta hänen aikansa ihmisille, ja se loistaa meillekin tänään. Tuo valo on lain valoa paljon kirkkaampi. Sitä me tarvitsemme, ja vain tuon valon opastamina voimme kulkea elämän kaitaa tietä kohti iankaikkista elämää. 

 

Vanhan testamentinlukukappale: Mal. 3:1–2 

- Minä lähetän sanansaattajani 
raivaamaan edelläni tietä. 
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä 
Valtias, jota te odotatte, 
ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. 
Hän saapuu, 
sanoo Herra Sebaot. 
Kuka voi kestää sen päivän, 
jolloin hän tulee, 
kuka voi seistä horjumatta, 
kun hän ilmestyy? 
Sillä hän on kuin ahjon hehku, 
hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. 

Uuden testamentin lukukapale: 1. Joh. 1:5–7 

Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

Evankeliumi: Luuk. 2:22–33 

Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”. 
    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: 
      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, 
      niin kuin olet luvannut. 
      Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, 
      jonka olet kaikille kansoille valmistanut: 
      valon, joka koittaa pakanakansoille, 
      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. 

-------------------- 

Oletko kokeillut joskus sytyttää kynttilää aivan pimeässä huoneessa? Vaikka huoneessa ei olisi mitään muuta valoa, saa pienikin kynttilä huoneen valoisaksi, vaikka kynttilän valo ei olekaan yhtä kirkas kuin meidän nykyiset sähkövalomme. Vaikka kynttilän valo olisi pienikin, ainakaan tuota kynttilää ja sen valoa ei voi muuten pimeässä huoneessa olla huomaamatta. 

Samalla tavalla sitä valoa, joka tuli Jeesuksessa, Jumalan Pojassa aikanaan maailmaan, ei voinut olla huomaamatta. Sanoihan Jeesus itse, että kynttilää ei sytytetä siksi, että se laitettaisiin piiloon vaan siksi, että kaikki näkisivät sen valon. 

Jeesus maailman valona osoitti aikanaan ihmisille heidän sieluntilansa. Ne, jotka turvasivat omaan vanhurskauteensa, eivät voineet ottaa Jeesuksen julistusta vastaan mutta ne, jotka etsivät armollista Jumalaa ja syntien anteeksiantamusta, eivät joutuneet pettymään, vaan saivat kaikki syntinsä anteeksi. Päivän evankeliumitekstissä olemme temppelissä, jonne Joosef ja Maria pieni Jeesus-lapsi mukanaan tulevat uhraamaan Mooseksen lain käskyn mukaan. Jeesus myös ympärileikattiin, olivathan hänen isänsä ja äitinsä juutalaisia eli kuuluivat liiton kansaan. 

Juutalaisen kulttuurin ympäröimänä Jeesus kasvoi muutenkin ja sai normaalin juutalaisen pojan uskonnollisen kasvatuksen. Jeesuksesta lapsena emme kuitenkaan Raamatun perusteella tiedä juuri mitään. Toinen maininta Jeesuksesta lapsena on kertomus hänestä kaksitoistavuotiaana temppelissä. Siinä toki mainitaan (Luuk. 2: 52), että “Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä”. On mielenkiintoista pohtia, ketkä kaikki mahdollisesti tiesivät ja ymmärsivät evankeliumitekstin vanhan Simeonin lailla Jeesuksen olevan Messias. Maria ja Joosef ainakin enkelin ilmoituksen perusteella ja tietysti kedon paimenet. Silti Jeesuksesta lapsena ei Raamatussa juuri kerrota. Johannes Kastaja myös tiesi Jeesuksen olevan Messias, nimittihän hän tätä “Jumalan Karitsaksi”. Myös Jeesuksen äiti Maria tiesi Jeesuksen voivan tehdä ihmeitä. Tämä tulee ilmi kertomuksessa Kaanan hääjuhlista, joissa Jeesus muutti veden viiniksi. Silti päivän evankeliumissa sanotaan, että Joosef ja Maria olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Jumalan salaisuudet usein aukeavat vähän kerrallaan. Eikä vanhan Simeonin salattu tieto ollut hänen omaansa, vaan Pyhän Hengen ilmoittamaa. 

Sitten, kun Jeesuksen varsinainen julkinen toiminta alkoi, ei tainnut Jeesuksen kotiseudulta ja niiltä alueilta, joilla hän kulki, löytyä ihmisiä, jotka eivät olisi hänestä tienneet. Luther sanoo, että ihminen piilottaa omat asiansa salatakseen ne, Jumala salaa omat asiansa ilmoittaakseen ne ihmisille. Näin kävi Jeesuksen elämässä. “Puuseppä Joosefin poika” oli lopulta “pelastus, jonka Jumala on kaikille kansoille valmistanut, valo, joka koittaa pakanakansoille, kirkkaus, joka loistaa Jumalan kansalle Israelille”. 

Jeesus oli maaliman valo jo julkisen toimintansa aikana, kun hän paransi ihmisiä, julisti Jumalan valtakunnan sanomaa ja antoi syntejä anteeksi. Kirkkain valo Kristuksesta loistaa kuitenkin Golgatan ristiltä, jossa hän kärsii puolestamme, sovittaa näin syntimme Isän edessä ja valmistaa meille sijan taivaan kodissa, iankaikkisessa elämässä. Hänen nimessään ja veressään ovat syntimme anteeksiannettuja. 

Kristus on siellä, missä on hänen seurakuntansa. Sieltä hänen valonsa loistaa meille uuden liiton ihmisille. Se valo ei ole ihmisistä, vaan Jumalasta. Se valo on iankaikkista Jumalan sanan valoa, joka kutsuu meitä Hänen valtakuntaansa. Lain valo ohjaa ihmisen Jumalan valtakunnan portille, mutta evankeliumin voima päästää ihmisen siitä sisälle. Portista sisälle päässyt ihminen saa kokea aavistuksen iankaikkisesta elämästä jo tässä elämässä. Samalla hänestä loistaa salatulla tavalla sama Kristuksen valo tähän maailmaan. 

 

Rukoilemme 

Rakas taivaallinen Isä. Kiitos siitä valosta, jonka olet Kristuksessa meille antanut. Kiitos sovitustyöstä, jonka hän suoritti Golgatan ristillä. Synnytä ja vahvista meissä uskoa, toivoa ja rakkautta sanasi kautta. Anna voimaa myös arkiseen elämään. Vie meidät kerran iankaikkiseen valtakuntaasi. Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. 

Timo Leinonen