Lapset

Lapset

Päiväkerho – leikin lumoa ja hiljaisuutta

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa lapsen kodin kanssa. Lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen ovat päiväkerhon ydintä. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellä tavalla.

Päiväkerholaiset ovat 2-5-vuotiaita. Kysy mahdollisia vapaita kerhopaikkoja Annemarilta. Soita puh 050-3833391. Kerhotoiminta on maksutonta.

Lue lisää päiväkerhosta.

Perhekerho – arjen iloja

Perhekerho on seurakuntamme kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Kerho tarjoaa mukavaa yhdessäoloa, virikkeitä ja mahdollisuuden kokea Taivaan Isän läheisyyttä. Pienten lasten vanhemmille on merkityksellistä saada tavata muita samassa elämän tilanteessa olevia vanhempia.

Lue lisää perhekerhosta.

Lapsityöntekijän kastekotikäynti

Onnittelumme pienokaisen vanhemmille. Olisi mukava tutustua teidän perheeseen seurakunnan lapsityön näkökulmasta, pienen yhteisen tapaamisen merkeissä. Kastepappi kysyy teiltä luvan yhteystietojenne antamiseen lastenohjaajalle, joka ottaa teihin yhteyttä. 

Terveisin Annemari Sipilä
Lapsityöntekijä p. 050 3833391

Perhetyö – yhteistä aikaa

Perhetyö on arkea piristävää, voimavaroja vahvistavaa sekä perheenjäseniä yhdistävää monipuolista toimintaa, joka tukee perheiden yhteyttä kotiseurakuntaan. Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet antavat mahdollisuuden koko perheen mukavaan yhdessäoloon.

Seurakuntamme lähestyy lapsia ja perheitä heidän omissa tilanteissaan ja elämäntodellisuudessaan niillä toimintatavoilla, jotka ovat perheille ajankohtaisia.

Kohtaamme perheitä ja toimimme kumppanuudessa kotien kanssa – lasten hyväksi.

Yhteistyökumppanit

Lapsityössä teemme yhteistyötä Tammelan kunnan ja MLL:n kanssa.

 

KEVÄT 2022 AJANKOHTAISTA LAPSITYÖSSÄ

Päiväkerhot 2-5 vuotiaille. Maksuttomiin kerhoihin voit ilmoittautua: Annemari Sipilä 050 3833391 tai Taina Hintsanen 050 3312376