Kirkkovaltuuston yhteystiedot

Tässä luettelossa on niiden kirkkovaltuutettujen yhteystiedot, jotka ovat luvan tietojen julkaisemiseen antaneet. Luetteloa päivitetään.


Mäkelä Hannu

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen
Sinikka Rekola

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen