Kolmas adventtisunnuntai 13.12.2020

Tehkää tie Kuninkaalle  

Päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja. Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka kantaa koko maailman synnin. Johannes oli merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä: Vapahtaja oli pian tuleva.  

Kristus saapuu yhä uudelleen sanassa keskellemme ja tuo pelastuksen lahjat mukanaan. 

Nyt adventtiaikana Herra sanoo seurakunnalleen: ”Katso, minä tulen pian.” Kulkiessamme kohti suurta juhlaa hylätkäämme kaikki, mikä estää elämämme uudistumisen. Meitä kehotetaan tunnustamaan syntimme luottaen Kristuksessa annettuun pelastukseen. 

 

Ensimmäinen lukukappale: 5. Moos. 18: 15–19 

Mooses sanoi: ”Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: ’Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.’ Herra sanoi silloin minulle: ’Se, mitä he sanoivat, on oikein. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun 32 kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen.’” 

 

Toinen lukukappale: Room. 16: 25–27 

Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä! Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen! Aamen. 

 

Evankeliumi: Joh. 1: 19–27 

Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: ”Kuka sinä olet?” Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: ”En minä ole Messias.” ”Mikä sitten?” he kysyivät. ”Oletko Elia?” ”En ole”, Johannes vastasi. ”Oletko se luvattu profeetta?” Hän vastasi: ”En.”  

Silloin he sanoivat: ”Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?” Johannes vastasi: ”Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ’Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.”  

Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä: ”Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?” Johannes vastasi: ”Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.” 

 

Teattereissa on ainakin aiemmin ollut tapana, että vahtimestari tai joku muu vastaava henkilö on toiminut tarvittaessa taskulamppua apuna käyttäen myöhästyneille teatterivieraille opastajana pimeän keskellä olevalle istumapaikalle.  

Kenties sinäkin olet joskus päässyt osalliseksi jostain tällaisesta opastuksesta. Tärkeää siinä ovat sanat, suunnan näyttäminen ja jonkinlainen valo, jos ollaan pimeässä. 

Johannes Kastaja, joka on tänään yksi evankeliumin keskushenkilöistä, toimi tällaisena opastajana ja paikannäyttäjänä. Edellä kuulemamme evankeliumin perusteella Johannesta voitaisiin ”kastajan” lisäksi kutsua myös ”edeltä kulkijaksi”, ”tienraivaajaksi” tai ”ääneksi”.  

Aivan kuten Jeesuksen, niin myös Johanneksen tulo tähän maailmaan oli kerrottu jo vuosisatoja ennen heidän kummankaan syntymääsä.  

On hyvin mielenkiintoista, että Vanhan testamentin viimeinen kirja, satoja vuosia ennen Jeesusta syntynyt profeetta Malakiaan kirjan viimeinen luku 3 alkaa Jumalan lupauksella: ”Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.” (3:1). Sama Malakiaan kirjan luku päättyy lupaukseen: ”Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä… minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen.” (3: 23–24). 

Muun muassa näihin Kirjoitusten ennustuksiin ja lupauksiin nojaten Israelissa elettiin Jeesuksen aikana odotuksen tunnelmissa. Juutalaiset odottivat ja kaipasivat Valtiasta, Messiasta, joka palauttaisi Israelin suuruuden ja toisi mukanaan oikeuden ja vanhurskauden.  

Ja edelleen näihin ennustuksin ja lupauksiin nojaten kansa odotti ”tien raivaajaa” ja ”ääntä autiomaassa”, joka edeltäisi Messiaan ja hänen valtakuntansa saapumista. Monet ymmärsivät, että kyse olisi 900 vuotta aiemmin eläneestä profeetta Eliasta, jonka väkevästä toiminnasta Vanhan testamentin Ensimmäinen Kuninkaiden kirja kertoo. 

Päivän evankeliumi osoittaa, että monille Johannes Kastajan toimintaa seuranneille uskonnollisille johtajille oli epäselvää, kuka Johannes oikein oli.  

Oliko hän peräti itse Messias? Ja ellei ollut, niin oliko hän Malakiaan mainitsema Elia tai ”se luvattu profeetta”, josta jo ennen Eliaan aikaa Mooses puhui sanoessaan: ”Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.” (5.Moos.18:15). 

Kehotus kuuntelemiseen on tärkeä, sillä se viittaa erääseen muuhun profetiaan, siihen, jonka Johannes Kastaja itse liittää itseensä, ja jonka kuulimme siis päivän evankeliumissa. Kun Johannes Kastaja tämän päivän evankeliumissa vastaa juutalaisille papeille kysymykseen siitä, kuka hän oikein oli, hän kielsi olevansa Mooseksen lupaama profeetta tai Elia.  

Sen sijaan Johannes myönsi olevansa profeetta Jesajan kirjassa luvattu ”ääni”, jonka profeetta kertoo kerran huutavan: ”Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!” (Jes.40:3). 

Jesajan kirjan ”äänen” asiana on Messiaaseen liittyvä kuvaus. Sen mukaan: ”Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin.” (40:10–11). 

Hyvät ystävät, juuri tämä edellä lukemani kuvaus piirtää silmiemme eteen kuvan hahmosta, joka on Herra itse ja jolla on kaikki voima ja valta ja joka on paras mahdollinen Paimen.    

Kun Johannes katsoi Jeesusta Kristusta, hän näki tämän Jesajan kirjan sekä myös muiden Kirjoitusten profetioiden täyttyneen ja täyttyvän tuossa miehessä, jota hän myös sormellaan osoitti ja josta hän todisti: ”Katsokaa, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin” (Joh. 1:29). 

Mikä merkitys tällä kaikella on meille? Miksi tänään ja tässä on tärkeä kuulla pari tuhatta vuotta sitten elänyttä parannussaarnaajaa ja hänen kovasanaistakin ääntään? 

Johannes on meille synneistämme muistuttava ”Jumalan lain ääni”. Mutta hän on myös Jumalan armopaikan näyttäjä. Johannes on tien osoittaja sen Messiaan ja Kristuksen luokse, joka yhtäältä Jumalan Karitsana poistaa anteeksiannollaan syntiemme taakan, mutta on toisaalta samalla kertaa Suuri sydämiemme ja sielujemme Paimen. 

Joulunpyhiä edeltää yleensä monissa kodeissa suursiivous. Uskoisin, että näin on tänäkin vuonna, vaikka tämä joulumme tulee jäämäänkin historiaan hyvin poikkeuksellisena jouluna. Oletettavasti matot tampataan, lattiat luututaan, kaapit katsotaan ja pölyt pyyhitään, vaikka perheen niin sanottuja ulkopuolisia vieraita ei pandemia-tilanteen vuoksi olisikaan odotettavissa. 

Mutta siinäkään tapauksessa, että kodin joulusiivoukseen ei olisi aihetta, niin kuitenkin henkilökohtaiseen sydämen suursiivoukseen on aihetta kerta toisensa jälkeen ja yhä uudelleen. Tässä suhteessa joulu olkoon sydämissämme joka päivä. 

Osallisuutemme tämän maailman lankeemuksesta saa meidät tuon tuosta ajatuksillamme, sanoillamme ja teoillamme rikkomaan lähimmäistämme ja toista ihmistä vastaan ja niin muodoin aina lopulta myös itseään Jumalaa vastaan. 

Tästä syystä on tärkeää, että annamme Johannes Kastajan olla meille esimerkkinä ja Jumalan sanan valon varassa toimivana opastajana, sellaisena, joka voi osoittaa meille oikean paikan lähellä Kristusta ja hänen valtakunnastaan osallisena.  

Syntisyytemme vuoksi olemme – Johannes Kastajan sanoja lainataksemme – ”arvottomia edes avaamaan Kristuksen kenkien nauhoja”.  

Mutta, kun uskossa käännymme Kristuksen puoleen ja annamme Jumalan anteeksiannon lääkitä ja puhdistaa sydämiämme, silloin voimme havaita sen suuren arvon, jota Jumala osoittaa jokaista meitä kohtaan. Tämä Jumalan arvonanto meitä kohtaan on hänen sanomaton armonsa ja rakkautensa. Se on armopaikalla – pelastuksen paikalla – olemista ja elämistä. Se on elämää koko Kolmiyhteisen Jumalan lähellä, hänen sylissään.  

Tämä on se ihmeellinen paikka, jonka Jeesus Kristus on meille sovitus- ja lunastustyöllään ansainnut, ja jota Johannes Kastaja haluaa meille osoittaa. 

** 

Rukous 

 

Hyvä Jumala, me rukoilemme sinulta, että kuulisimme äänesi Sanassasi.  Ohjaa meitä sitä tietä, jonka sinä avaat eteemme. Varjele meidät hengelliseltä välinpitämättömyydeltä ja kylmyydeltä. Rukoilemme, että sanaasi kiinnittynyt usko olisi meille myös totuus, joka antaa meille elämän. 

Armon ja kaiken rakkauden Jumala. Joulun odotus tiivistyy näihin päiviin. Monet kaipaavat pyhää hiljaisuutta ja lepoa. Avaa silmämme näkemään, mitä sinä olet meille valmistanut. Anna meille etenkin tänä poikkeuksellisena aikana iloa, luottamusta ja rauhaa elämämme ja auta meitä jakamaan tätä kaikkea eteenpäin. 

Jumala, sinä tahdot, että sanoma valtakunnastasi leviäisi kaikkeen maailmaan. Siunaa kirkkomme ja Tammelan seurakunnan lähetystyöntekijöitä sekä nimikkokohteita. Anna lähetystyöntekijöille voimaa, viisautta ja varjelusta, kun he toimivat sinun valonasi sekä Sanasi lähettiläinä maailmalla. Siunaa seurakuntamme nimikkokohteissa tehtävä työ ja anna sen johdattaa monia sinun valtakuntasi yhteyteen. 

Pyydämme siunaustasi myös omaisuuskansallesi Israelille ja rukoilemme, että omaisuuskansasi pääsisi osalliseksi sinun valmistamastasi pelastuksesta. Rukoilemme myös rauhaa Lähi-itään. 

Auta meitä seuraamaan sinua ja toteuttamaan tahtoasi jokapäiväisessä elämässämme. Johdata meitä niin, että pääsemme kerran luoksesi taivaalliseen valtakuntaasi. Tätä me rukoilemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

Aamen. 

--- 

Siunattua adventin aikaa ja levollista joulunodotusta. 

Juha Koivulahti