Helatorstai  

Korotettu Herra 

 

Helatorstain eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivän aihe ja ajankohta, 40 päivää pääsiäisestä, on saatu Apostolien teoista (Ap. t. 1: 6–14). Kristus korotettiin taivaisiin.  

Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, mutta silti hän on Pyhän Henkensä kautta sanassa ja sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan. 

 

Ensimmäinen lukukappale: Dan. 7: 13–14 

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. 

 

Toinen lukukappale: Ap. t. 1: 1–11 

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta.  

Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.” Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” 

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” 

 

Evankeliumi: Joh. 17: 24–26 

Jeesus rukoili ja sanoi: ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.” 

Kun viimeisen kerran kohtasin nuorena syöpään menehtyneen isäni, jätin hyvästit hänelle sanomalla viimeisinä sanoinani tässä maailmassa: ”Näkemiin!” Tästä tuli viime keskiviikkona kuluneeksi tasan 32 vuotta.  

Odottavan aika on ollut pitkä, mutta odotan yhä ja luotan, että kun on minun aikani kuolla, kohtaan toisella puolen, iankaikkisuudessa, isäni lisäksi monia muita sinne edeltä päässeitä sekä ennen kaikkea Korotetun ja Ylösnousseen Herran Jeesuksen Kristuksen. 

Ehkä sinäkin olet samalla tavoin hyvästellyt jonkun läheisesi? Et sanomalla lopullisuutta viestivää lausahdusta ”hyvästi”, vaan jälleennäkemistä jo odottavan tervehdyksen ”näkemiin!” 

Helatorstain evankeliumikatkelma on Johanneksen evankeliumin luvusta 17, joka päättää Jeesuksen niin sanotun jäähyväisrukouksen, siis rukouksen, jonka hän piti oltuaan viimeistä kertaa koolla opetuslastensa kanssa ennen tietään ristille ja sen takana jo häämöttävään ylösnousemukseen sekä taivaaseenastumiseen. 

Jeesus ei jätä jäähyväisiä, vaan osoittaa rukouksessaan, että odottaa sitä päivää ja hetkeä, jolloin hän on kerran omiensa kanssa jälleen samalla tavoin koolla kuin tässä nyt.  

Tätä hän tarkoitti rukoillessaan: ”Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.” (Joh. 17:24). 

Jeesus tarkoitti näillä sanoillaan ylösnousemuksen jälkeistä kirkkautta, sitä kirkkautta, joka erityisesti paistaa perillä Jumalan valtakunnassa. Usko Jeesukseen Raamatun jo ennalta lupaamana Messiaana ja Kristuksena voi auttaa meitä ymmärtämään niitä monia Vanhan testamentin kohtia, joissa puhutaan erityisestä rauhan ja kirkkauden valtakunnasta.  

Esimerkkinä näistä mainittakoon vaikkapa Egyptin orjuudesta päässeiden israelilaisten ylistyslaulu. Sen he veisasivat Mooseksen johdolla pelastuttuaan egyptiläisten takaa-ajolta kulkemalla kuivin jaloin Kaislameren poikki. Siinä he lauloivat muun muassa: ”Sinä johdatit hyvyydessäsi kansaa, jonka olit vapauttanut, voimallasi veit sen pyhille asuinsijoillesi.” (2.Moos.15:13). Ylistyslaulussa voi nähdä jo viittauksen lopulliseen Jumalan kirkkauden valtakuntaan.  

Samoin kuin profeetta Jesajan kirjan luvussa 66, jossa profeetta ennustaa Herran sanoin: ”Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni” (Jes.66:18). 

Näiden lisäksi meillä on Jeesuksen lupaukset evankeliumeissa. Yksi tärkeimmistä tällaisista ovat ne sanat, jotka hän lausui samassa tilanteessa kuin mistä edellä lukemani jäähyväisrukous on.  

Tämä, hautaan siunaamisessakin usein luettu Johanneksen evankeliumin kohta, muistuttaa kerran koittavasta Ylösnousseen, taivaaseen korotetun mutta kerran takaisin palaavan Herran valtakunnasta. Siinä Jeesus sanoo: ”Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen.” (14:3). 

Helatorstai puhuu ennen muuta siitä, että Jeesus on kuolleista ylösnousemuksensa jälkeen mennyt takaisin Isän luo ja asettunut hänen anteeksiantamuksensa puolelle, ”oikean käden” puolelle. Siellä hän rukoilee meidän puolestamme. Hän ei jättänyt meitä orvoiksi odottamaan aikaa, kunnes palaa takaisin, vaan lähetti meille Pyhän Hengen avuksemme, johdattajaksemme ja Puolustajaksemme. 

Samalla kun helatorstai siis muistuttaa kaikesta tästä, siihen sisältyy jo lupaus Jeesuksen takaisin palaamisesta, Jumalan valtakunnan näkyväksi tulemisesta ja iankaikkisesta elämästä.  

Kun opetuslapset todistivat Öljymäellä Jeesuksen taivaaseen ottamista, he saivat kuulla kahdelta enkeliltä tämän: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” (Ap.t.1:11). 

Kristittyinä ja Jeesukseen uskovina myös me voimme omistaa kaikki ne lupaukset, jotka Jeesus antoi opetuslapsilleen. Hän on samalla tavoin Pyhän Henkensä kautta meidän kanssamme tänään ja tässä hetkessä. Hän ei ole etäällä meistä eikä elämämme ole hänelle vieras. 

Kristus lupaa meille tänäänkin kaiken sen, minkä lupasi opetuslapsilleen kaksi tuhatta vuotta sitten. Hänen ristinsä tähden saamme syntimme anteeksi, kun sitä vain nöyrrymme häneltä pyytämään. Hän johdattaa meidät läpi elämämme, oli tiemme sitten kuinka kivikkoinen tai vaikea tahansa. Hän pitää uskollisesti meistä kiinni ja johtaa, kun vain annamme hänelle siihen luvan. Ja lopulta tämän vaelluksen jälkeen, Jeesus noutaa ja ottaa meidän Isänsä valtakuntaan. Tähän me uskomme ja luotamme, sillä kristittyinä me elämme jälleennäkemisen toivossa. 

Mennessään Isän luo Jeesus ei jättänyt meille seuraajilleen hyvästejä, vaan iloitsi jo jälleennäkemisestämme kerran aikojen lopulla. 

** 

 

Rukous 

Herra Jeesus Kristus, sinä ikuinen Jumalan Poika, et vaella enää maan päällä, vaan olet täyttänyt työsi täällä ja nyt olet siellä Isäsi oikealla puolella ja hallitset kaikkea.  

Sinä Korotettu Herra, joka olet taivaassa, johdata myös kirkkoasi ja seurakuntaasi. Me rukoilemme, että kaikki luotusi saisivat kuulla evankeliumin ja mahdollisimman moni ottaisi sen vastaan. Anna evankeliumin valloittaa niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka eivät ole vielä kuulleet sinusta.  

Siunaa omaisuuskansaasi ja anna heidänkin tulla osalliseksi valmistamastasi pelastuksesta.  

Lähetä meille Pyhä Henkesi ja suo evankeliumisi synnyttää ja vahvistaa meissä uskoa. Varjele meitä epäuskolta ja sydämen kovuudelta. Kiitos, ettei meidän tarvitse pelokkaina katsoa taivaalle, vaan voimme kukin tehdä omalla, sinun tarkoittamallasi paikalla työtämme. Ohjaa meitä Hengelläsi yhä enemmän toimimaan tahtosi mukaan. Auta meitä jakamaan jokapäiväinen leipämme tasapuolisesti. Ja anna meille näinä aikoina viisaus ja voima rohkaista niitä ihmisiä, jotka olet antanut lähellemme. 

Ylösnoussut ja Korotettu Herra, sinä siunasit ystäväsi lähtiessäsi täältä ja lupasit olla kanssamme joka päivä. Anna meidän tuntea ylösnousemuksesi voima ja jokapäiväinen läsnäolosi. Ja kun kerran päivien lopulla tulet takaisin taivaan pilvissä, anna meille luonasi ikuinen autuus. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen. 

 

--- 

 

Jumalan siunaamaa helatorstaita sinulle! 

Juha Koivulahti