Ensimmäinen pääsiäispäivä 12.4.2020

Kristus on ylösnoussut! 

 

Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika. 

---- 

Raamatuntekstit 

 

Ensimmäinen lukukappale: Hoos. 6:1–3  

Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra! Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan. 

 

Toinen lukukappale: 1. Kor.15:12–22 

Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista.  

Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen – mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.  

Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. 

 

Evankeliumi: Joh. 20:1–20 

Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: »Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.»  

Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään.  

Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. 

----- 

Laululla ”Toisen päivän iltana” gospelmuusikko Jaakko Löytty on onnistunut vangitseman hyvin sitä tunnelmaa, joka vallitsi Jeesuksen lähimpien ja hänen seuraajiensa mielissä vielä varhain pääsiäisaamuna. Tuossa laulussa lauletaan mm.: ”Minun toivoni kuollut on, lohduttamaan eivät pysty nuo vaienneet huulet”. 

Tällaisten tuntojen vallassa yksi Jeesusta seuranneista naisista, Magdalan Maria, varmasti kulki eräälle tietylle haudalle. Ajallisesta erosta huolimatta tähän tunnelmaan voi päästä. Myös moni meistä on pian omaisensa kuoleman jälkeen kulkenut surun satuttamana läheisensä haudalle. 

Kun Magdalan Maria meni ani varhain Jeesuksen haudalle, hän oli varma siitä, että Jeesuksen kylmä ja ristillä runneltu ruumis lepäisi yhä siellä. Näin, vaikka juuri tämä Maria oli todennäköisesti se sama Maria, joka oli ollut vain vähän aiemmin todistamassa, kuinka Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Tästä huolimatta syrjään vieritetty kivi ja tyhjä hauta tuli täydellisenä yllätyksenä.  

Marian mieleen ei vielä tuona aamuvarhaisen hetkenä nousseet ne sanat, jotka Jeesus oli lausunut ennen Lasaruksen herättämistä hänen sisarelleen Martalle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole” (Joh.11:25-26). 

Maria, Martta ja muut naiset sekä koko opetuslasten joukko uskoivat Jeesukseen Messiaana ja Jumalan Poikana. Mutta kärsimyksen ja kuoleman kautta voittoon kulkeva Kristus ei vielä tuolloin mahtunut heidän uskoonsa.  

Uuden testamentin kaikissa neljässä evankeliumissa kerrotaan tyhjän haudan ihmeestä. Kaikkia näitä ilmentää myös samanlainen tunneilmapiiri: pelko ja suuri hämmästys! Pääsiäisaamun ihme ja viesti tuli kaikille haudalle tulleille hyvin pian selväksi. Tämä oli, kuten se on Markuksen evankeliumissa enkelin suulla sanottu: ”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä” (Mark.16:6). 

Näiden sanojen ja Ylösnousseen kohtaamisten vuoksi Jeesuksen ensimmäiset seuraajat vakuuttuivat hyvin pian ja yksimielisesti, että Jeesus oli todellisesti ja ruumiillisesti noussut kuolleista, aivan kuten hän oli etukäteen sanonut. 

Mikä tämän kaiken merkitys on tänään ja tässä, sinulle ja minulle? 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on kärsimisellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut synnin ja kuoleman vallan. Tämä vuoksi meillä on siis joka päivä käytössä Jumalan anteeksianto. Ja meillä on tämän elämän jälkeen tarjona Jumalan iankaikkinen valtakunta, jonne Ylösnoussut Kristus on mennyt edeltä valmistamaan meille kotipaikkaa. 

----- 

Rukous 

Vapahtajamme Jeesus. Pitkäperjantai on ohi. Kiitos, että johdatit meidät surusta pääsiäisaamun iloon. Me emme ymmärrä kuolemaa. Se tuntuu vieraalta ja pelottavalta. Kiitos, että sinä nousit kuolleista. Kiitos, että sinä elät ja olet luvannut olla kanssamme joka päivä. Kiitos, että eläessämme ja kuollessamme saamme olla sinun lähelläsi. Me ylistämme sinua nyt ja ikuisesti. Aamen. 

Kristus on ylösnoussut! 

 

Juha Koivulahti 

kirkkoherra