Diakonia

Diakonia

”Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.”

Sananlaskut 30:8

Diakoniatyö on ihmisten kohtaamista ja rinnalla kulkemista niin arjessa kuin juhlassakin. Diakoniatyöntekijä kohtaa ihmisiä asiakasvastaanotoilla, kotikäynneillä ja laitoksissa. Eri elämäntilanteissa oleville järjestetään kerho-, virkistys-, retki- ja leiritoimintaa sekä juhlia ja kirkkopyhiä.

Diakonin vastanotto vain ajanvarauksella. 

Diakoniatoimisto on osoitteessa Neuvoksentie 3, seurakuntakoti. Sisäänkäynti Lataamo-rakennuksen kuusiaidan puoleisessa päädyssä.

Avustukset

Diakonia-avustusasioita voit hoitaa diakonin vastaanotolla. Avustus- ja ajanvarausasioissa ota yhteyttä 040 8049 533/Sari

Diakonia-avustusta hakiessa liitä mukaan tulo- ja menotositteet, viimeisin toimeentulotukipäätös ja erääntyneet laskut (kopiot) ja tiedot mahdollisista veloista. Diakoniatyöntekijä päättää yhdessä työryhmän kanssa annettavista avustuksista.

Avustusasioissa tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen, velkaneuvojan ja muiden auttavien tahojen kanssa, jos asiakkaalta on kirjallinen lupa.

EU-ruoka-apua on saatavilla diakoniatoimistosta.

Syntymäpäivämuistamiset

80-, 85-, 90- ja yli 90 -vuotiaiden yhteissyntymäpäiväjuhlaa vietetään vuosittain ohjelmallisen kirkkohetken merkeissä. Kutsu lähetetään henkilökohtaisesti.

Pyydettäessä vuorossa oleva pappi tai diakoni tulee onnittelukäynnille kotiin tai juhlapaikalle.

75-vuotiaita muistetaan onnittelukirjeellä.